Βοήθεια μέτρησης σωματομετρικών χαρακτηριστικών
ishia1.jpg
ishia2.jpg
karpos.jpg
mesi1.jpg
mesi2.jpg